Finalitzen les tasques de neteja dels dipòsits d’aigua de Formentera

Aqualia ja ha finalitzat les tasques de neteja i desinfecció dels tres dipòsits d’aigua de Formentera, els de sant Ferran, ca Marí i es Pujols, que abasteixen als diferents nuclis de població. Aquestes actuacions que Aqualia porta a terme són per garantir la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes de tots els usuaris

523
Operari d'Aqualia netejant un dipòsit d'aigua. Foto: Premsa CIF
Publicidad
Supermercats de Formentera, Supermercat La Savina, Es Basic, supermercadoonilne.com

El Consell de Formentera, a través de Medi Ambient, informa que Aqualia ja ha finalitzat les tasques de neteja i desinfecció dels tres dipòsits d’aigua de Formentera, els de Sant Ferran, Ca Marí i Es Pujols, que abasteixen als diferents nuclis de població, acomplint al Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà, i del Decret 53/12, sobre vigilància de les aigües de consum humà de les Illes Balears.

La realització d’aquests treballs és important per assegurar la qualitat de l’aigua emmagatzemada als dipòsits, que posteriorment és distribuïda a tota la població. Les tasques realitzades han consistit en el seu buidatge, la neteja interior i la desinfecció amb hipoclorit sòdic. A més, s’han revisat les vàlvules, arquetes, canonades i altres elements, aprofitant el buidatge que se’n fa per realitzar les tasques de manteniment necessari.

Aquestes actuacions que Aqualia porta a terme són per garantir la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes de tots els usuaris. A més, l’empresa realitza un exhaustiu control analític de l’aigua subministrada en el que es controlen paràmetres tant fisicoquímics com microbiològics. En total, el 2016 es van realitzar al voltant de 4.450 determinacions analítiques, segons han informat.

Publicidad

Neteja de la xarxa de clavegueram

D’altra banda, Aqualia també està portant a terme les tasques de neteja del clavegueram d’es Caló, Es Pujols i de la major part dels nuclis de Formentera. Aquestes tasques formen part del pla preventiu i de posada a punt de la xarxa de clavegueram per garantir el millor servei de cara a la temporada estival. Concretament s’elimina la brutícia, fulles i papers que s’acumulen en el seu interior i que dificulten la recollida d’aigua els dies de pluja.

Per fer la neteja s’utilitza un camió i es dissenya una ruta a seguir pels operaris, tenint en compte la situació dels pous i els sentits de circulació dels carrers a netejar.

Publicidad
Supermercats de Formentera, Supermercat La Savina, Es Basic, supermercadoonilne.com