Nou conveni per l’Associació de Ramaders

823
Ovelles en un camp de Formentera / foto d' arxiu
Publicidad
Compartir

El Consell de Formentera ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Ramaders de Formentera amb l’objectiu de donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes productius. El president Jaume Ferrer i el president de l’associació Jaume Tur, han signat l’acord que es basa en una subvenció d’un màxim de 37.000 euros.

Amb aquest acord l’Associació de Ramaders es compromet a mantenir el seu ramat en bones condicions sanitàries, duent a terme les actuacions pertinents referents a vacunacions i tractaments antiparasitaris anuals, entre d’altres, seguint el programa sanitari presentat a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell Insular de Formentera.

Publicidad

A més, oferiran el suport al Consell Insular de Formentera en matèria de producció i sanitat animal i en qualsevol altra actuació referent al benestar i identificació dels animals de les explotacions ramaderes integrades dins l’Agrupació de Defensa Sanitària. Així mateix es comprometen a realitzar les actuacions sanitàries acordades anualment en el Programa Sanitari comú.

D’altra banda, l’Associació de Ramaders es compromet a continuar la seva labor informativa cap als ramaders que pertanyen a l’associació, en referència a les actuacions que han de portar a terme de forma individual. Com són:

– Activitats de desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions.
– Desparasitacions externes del ramat oví, caprí i porquí, així com desparasitacions internes dels cans existents a les explotacions.
– Registrar tot medicament subministrat als animals de producció al Llibre de registre de tractaments medicamentosos.

– Tot medicament amb prescripció veterinària s’ha d’administrar als animals segons la pauta marcada pels serveis veterinaris de l’ADS.
– Omplir les dades relatives a la informació de la cadena alimentària (ICA) quan es realitza la guia per a l’escorxador.
– Identificació amb crotals amb el codi de l’explotació, de tots els anyells i cabrits amb destí a l’escorxador. Els crotals seran subministrats per part de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell Insular de Formentera.
– Realitzar la declaració del cens d’animals de les explotacions ramaderes en el període obligatori comprés entre el 1 de gener i el darrer dia de febrer del any en curs.

Publicidad