El Ple del Consell Insular de Formentera aprova una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de Tresoreria d’1.150.000 euros

El Ple ha aprovat avui atorgar la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd als agents de la Policia Local Marcos Roig Ferrer i Pilar Daviu així com la Medalla de Permanència de Segona a l’agent Javier Torrens

240
Pleno ordinario septiembre 2023
Pleno ordinario del pasado mes de septiembre
Publicidad
Compartir

El Ple del Consell Insular de Formentera ha donat llum verda a l’aprovació inicial,  amb el vot a favor de l’equip de Govern i l’abstenció dels dos grups de l’oposició, a l’expedient de modificació de crèdit, amb càrrec al romanent de tresoreria, per a dotar al pressupost insular d’1.150.000 euros amb la finalitat de fer front a diversos pagaments de la institució. En aquest sentit el conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular, José Manuel Alcaraz, ha insistit que aquestes modificacions es deuen al fet que l’anterior equip de Govern va deixar completament esgotat el pressupost per a tot l’any 2023 “i bàsicament s’està usant els diners per a pagar factures provinents de la passada legislatura”.

El Ple del Consell de Formentera ha aprovat també,  amb el vot favorable de l’equip de govern i el Grup Socialista i l’abstenció de Gent per Formentera, el programa d’explotació de l’any 2023 del contracte subscrit entre el Consell d’Eivissa, el Consell Insular de Formentera i l’UTE GIREF per a la redacció dels projectes la construcció, la posada en funcionament i l’explotació d’algunes instal·lacions de tractament integral de residus previst en el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera per un import d’1.643.852,91 euros, IVA no inclòs. Aquest import, segons ha explicat la consellera de Mobilitat i Gestió Ambiental, Verónica Castelló, correspon al pagament anual que ha de fer Formentera per afrontar les despeses de la gestió dels seus residus.

Aixi mateix l’equip de govern ha donat compte al ple de l’acord d’acceptació de la consulta preliminar de mercat en relació a la construcció de la planta de valorització de residus de construcció i demolició.

Publicidad

A proposta de la consellera de Joventut, Majors, Igualtat i Participació Ciutadana, Eva Nieto, el Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat ratificar la sol·licitud a UNICEF Espanya per a l’obtenció de la renovació del Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, una proposta que ha comptat amb la unanimitat del Ple.

També a proposta de la Conselleria de Joventut el Consell ha aprovat inicialment el III Pla de la Infància i Joventut de Formentera 2023-2027. Un document en el qual es recullen propostes i accions per a la construcció d’un present i un futur adequat per als nens i joves de Formentera, com a integrants de la ciutadania.

Creu al Mèrit Policial

El Ple ha aprovat avui atorgar la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd als agents de la Policia Local Marcos Roig Ferrer i Pilar Daviu. Al primer dels policies se li concedeix la condecoració per la seua decisió, fermesa, determinació i valentia i per la seva tranquil·litat i calma davant una situació greu, que només amb una bona formació i un entusiasme professional va aconseguir que una persona romangués amb vida fins a l’arribada i assistència del personal sanitari especialitzat.

Quant a Pilar Daviu, se li atorga la distinció per la seua gran implicació, la seua calma i decisió, la seua fermesa, determinació i professionalitat, per la seua valentia i saber estar, i per la seua capacitat de conjugar tranquil·litat i calma amb la tensió i pressió del moment davant una situació tan greu com un intent de suïcidi d’un jove, alguna cosa que només una professional amb una gran formació és capaç d’afrontar.

També ha acordat atorgar la Medalla de Permanència de Segona a l’agent Javier Torrens per acreditar més de quinze anys de servei en qualsevol cos de la Policia Local havent tengut una trajectòria professional recta i justa, sense que tingui cap expedient disciplinari en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu expedient personal. La proposta ha rebut el vot favorable unànime de tots els grups del Ple.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad