GxF aposta per normalitzar els usos lingüístics en tots els àmbits de la funció pública

Gent per Formentera mostra el seu desacord amb el Govern de les Balears respecte la decisió d'eximir dels coneixements de la llengua catalana els metges, personal d'infermeria i altres professionals amb titulacions de grau superior per a l'ocupació de places del Servei d'IB-Salut

Pacient atès pel personal sanitari a l'Hospital de Formentera

La formació política GentxFormentera manifesta el seu descacord respecte de la decisió del Govern de les Illes Balears del passat mes d’agost que eximeix els metges, infermerers i infermeres i d’altres professionals amb titulacions de grau superior, dels coneixements de la llengua catalana previstos en la normativa autonòmica per a l’ocupació de places del Servei de Salut de les Illes Balears.

En el comunicat enviat als mitjans indiquen: «som conscients de les dificultats que comporta la cobertura de les places en l’àmbit de la Sanitat pública a les nostres illes, especialment agreujada pel fort increment d’usuaris del Servei de Salut als mesos d’estiu. Però el deure per part dels poders públics de complir amb la llei, i exigir els direrents nivells de coneixement del català previstos per a les diferents categories laborals de la funció pública no pot ser, una vegada més, objecte de dispensa».

Per GxF, les exempcions previstes en la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació del català en l’àmbit de la funció pública no poden contravenir els drets dels pacients i els usuaris del servei de salut a rebre una atenció adequada tant pel que fa a la salut com pel que fa als seus drets lingüístics.

Des de la formació insular animen a impulsar programes de treball transversal entre la Conselleria de Salut i la Conselleria de Cultura, que tenguin per objecte facilitar i accelerar el coneixement reglamentari del català per part de tots els professionals de la salut a les Illes Balears.

En aquest sentit, el Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell Insular i l’Hospital fa quatre anys que varen signar un conveni per impartir cursos especialitzats per al personal sanitari en les seves pròpies instal·lacions.

En el comunicat Gxf afegeix: «La nostra responsabilitat política és materialitza en el deure envers tota la ciutadania de la nostra comunitat, i de cap manera podem vacil·lar en el dret col·lectiu o individual, recollit en la legislació, d’emprar la llengua catalana en la comunicació amb els organismes de la Comunitat que ofereixen assitència sanitària. Això implica mostrar la convincent fermesa perquè es normalitzi el dret que tenim els ciutadans de les Illes Balears d’expressar-nos de forma normal en català en l’àmbit sanitari, i en tots, i de ser correspostos en la mateixa llengua, en un àmbit en què la possibilitat d’usar-la sigui evident, sense que suposi cap mena de tensió, dilació ni prejudici».

 

Comentarios

comments

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here