Comencen els treballs de camp pel Pla de Mobilitat Sostenible

El Consell Insular començarà dia 3 d'agost una campanya de treball de camp a les xarxes viàries de Formentera que es perllongarà fins al 15 d'agost. Aquestes feines consistiran a fer un recompte de vianants, bicicletes, motocicles, cotxes i usuaris d'autobusos i taxis. Les dades que es recullin serviran per redactar el Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera

Trànsit a La Savina

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que demà dijous 3 d’agost s’inicia una campanya de treball de camp a les xarxes viàries de Formentera que es perllongarà fins al 15 d’agost. Aquestes feines consistiran a fer un recompte de vianants, bicicletes, motocicles, cotxes i usuaris d’autobusos i taxis.

Rafael González, Conseller de Mobilitat de Formentera

«Totes les dades que es recullin serviran per conèixer el tipus de mobilitat existent a l’illa de Formentera, el nombre d’usuaris i quines són les preferències dels nostres visitants a l’hora de desplaçar-se per l’illa», segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González.

Per desenvolupar aquesta feina de camp s’han contractat 5 persones i un coordinador. Les dades obtingudes serviran per redactar el Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera que es preveu estigui enllestit en un període de 6 mesos. «Entenem per una mobilitat sostenible aquella que aposta per incrementar l’ús de la bicicleta i dels vehicles elèctrics, però també, que el transport públic arribi a més punts de l’illa i més gent aposti per ell», ha destacat el conseller.

Enquestes a turistes i residents

Les primeres feines s’estan centrant a realitzar enquestes entre turistes i residents per conèixer quins són els desplaçaments habituals que es fan i quin mode de transport fan servir. Durant el mes de juny es varen fer 400 entrevistes telefòniques a residents de Formentera.

Enquestadora al Port de La Savina

Entre el 29 de juliol i el 3 d’agost s’estan duent a terme altres 400 enquestes, a peu de port, entre els turistes que han gaudit de les seves vacances. «Preguntem a la gent que se’n va de l’illa quin transport ha utilitzat durant la seva estança i en quin tipus d’allotjament s’han allotjat. D’aquesta manera podem conèixer com s’han mogut per l’illa i en quines zones», explica Cristina Soler, Coordinadora de les enquestadores. Soler, ha detallat, a més, que en les enquestes que de moment han pogut recollir «la majoria dels turistes que han pernoctat a Formentera s’han desplaçat amb cotxe o moto de lloguer».

El pressupost d’aquestes feines és de 19.904 euros IVA inclòs. Les conclusions d’aquest treball també s’analitzaran per l’elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible. L’empresa encarregada d’aquestes enquestes és Institut Apolda de Catalunya, empresa especialitzada en estudis de mercat.

Feina de camp

A partir de dia 3 d’agost i fins dia 15, moment de màxima demanda a la xarxa viària de l’illa els operaris realitzaran comptatges dels usuaris i vehicles que hi hagi a les vies diferenciant segons el mitjà de transport que facin servir.

Trànsit al Port de La Savina

En aquest sentit, hi haurà comptatges de bicicletes i vianants a les xarxes de rutes verdes, també es faran comptatges de les persones que fan servir el transport públic, tant autobusos com taxis. Així mateix, es compatibilitzaran els vehicles de motor que es desplacin per les principals vies de l’illa mitjançant uns aforaments automàtics amb sensors que estaran col·locats a les carreteres i que durant 9 dies comptaran el nombre de vehicles que passen per cada zona controlada. A més, també hi haurà uns aforaments manuals que estaran ubicats a les interseccions i als aparcaments de cada poble.

Visitants d’un dia

Per complementar tota aquesta feina de camp, també es realitzarà un aforament del nombre de visitants d’un dia que rep Formentera.

Turistes a l’arribada al Port de La Savina

Dos dels treballadors de camp dedicaran 3 jornades a realitzar aquests comptatges als dos punts d’atracament que hi ha Port de La Savina; tant a les línies regulars com a les zones d’excursions marítimes. «A banda de comptar el nombre de persones que arriben a la nostra illa, també es farà un qüestionari per conèixer el tipus de transport que utilitzaran al llarg de la seva estada i quina és la despesa prevista durant les vacances», ha detallat Rafael González, el conseller de Mobilitat.

D’altra banda, durant la primera quinzena d’octubre també es farà un comptatge d’usuaris dels autobusos per veure la demanda del transport públic durant la temporada baixa.

Totes aquestes feines d’aforament i recompte tenen un pressupost de 17.182 euros IVA inclòs, i han set adjudicades a una empresa que s’ha presentat al concurs públic.

Situació de les carreteres de l’illa a l’estiu

Les carreteres de Formentera pateixen durant els mesos centrals d’estiu la pressió més grossa del tràfic rodat que s’enregistra al llarg de l’any i donen una sensació de saturació. Tot i això, pel Conseller de Mobilitat, Rafael González: «No hi ha retencions a les vies, com podria passar a una gran ciutat, però sí que és veritat que els ciutadans residents a l’illa, en comparació amb la mobilitat que tenim a l’hivern, doncs veuen que és més dificultosa encara que està garantida la mobilitat per a tothom».

Pla de regulació d’entrada de vehicles a l’illa

El Conseller de Mobilitat ha explicat que s’està treballant des de fa dos anys amb un pla que permeti regular l’entrada de vehicles a Formentera mitjançant un gravamen, però hi ha unes directrius europees que dificulten la instauració d’aquesta limitació.

Port de la Savina

«La justificació que fem des del Consell Insular és que no volem impedir la mobilitat a ningú, sinó el que pretenem és limitar la mobilitat d’un tipus concret i millorar-la amb altres; com el transport públic i la bicicleta», ha puntualitzat Rafael González.

Pel que fa a la quantitat de navilieres que porten vehicles des de la península o Eivissa amb els seus vaixells, González ha explicat: «Són decisions que es prenen en altres indrets que no són des de la nostra illa i que no estan consensuades amb el Consell de Formentera. Hi ha altres institucions que són les que diuen sí o no. El nostre posicionament és clar, no volem una illa amb aglomeracions ni massificada. El que volem és preservar el territori i farem tot el que estigui dintre de les nostres possibilitats per aconseguir una regulació».

Comentarios

comments

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here