Baixa un 7,7% el subministrament d’aigua a Formentera al mes de juny

Els ciutadans consumeixen un 7,7% menys d'aigua en el mes de juny, en relació al mateix mes de 2016. Aquest descens del subministrament d'aigua també s'ha produït durant tot el primer semestre de l'any, situant-se en un 7,05%. Destaca el descens del consum de camions, que ha baixat un 14,53% al juny respecte a l'any anterior

707
Grifo con agua Foto: Internet
Publicidad
Compartir

El Consell de Formentera informa que durant el mes de juny Aqualia ha subministrat 83.668 m3 d’aigua a Formentera, un 7,73% menys que l’any passat en el mateix mes (90.680 m3). Aquest descens del subministrament d’aigua s’ha produït durant tot el primer semestre de l’any, situant-se en un 7,05% menys que de gener a juny de 2016. Destaca el descens del consum de camions, que ha baixat un 14,53% al juny respecte a l’any anterior.

Tot i les dades positives, la consellera de Medi Ambient del Consell de Formentera, Daisee Aguilera, ha fet una crida a la població perquè faci un ús responsable d’aquest bé tan necessari com escàs, especialment ara en època estival. A més, Aguilera ha recordat que “produir l’aigua té un gran cost energètic i ambiental ja que la principal font és dessalada”.

Segons ha explicat el director de la delegació d’Aqualia a Balears, Eduardo del Castillo, “la baixada es deu a les pluges registrades en la temporada de tardor -hivern, que han permès omplir les cisternes a molts veïns que habitualment es proveeixen d’aigua a través de camions cisterna, i a les actuacions que ha dut a terme Aqualia per millorar el rendiment de la xarxa”.

Publicidad
Operari d’Aqualia amb el sistema de Telecontrol. Foto: Premsa CIF

Telecontrol
En aquest sentit, Aqualia ha ampliat el telecontrol de les instal·lacions que, amb suport a les tecnologies electròniques, informàtiques i de les telecomunicacions, controla i supervisa equips i instal·lacions distants de manera telemàtica. Així es verifica constantment qualsevol possible incidència que pugui afectar al servei (entrada i sortida d’aigua en dipòsits, consums instantanis en xarxa, pressions, cabals, etc.). “D’aquesta manera s’assegura el control global del servei, la qual cosa ens permet intervenir de forma immediata en qualsevol anomalia detectada”, explica Eduardo del Castillo.

D’altra banda, s’ha instal·lat el sistema de telelectura de comptadors a Sant Ferran, gràcies al qual en només sis mesos s’han detectat onze incidències entre elles set fuites de set usuaris amb una pèrdua mitjana de 17l/h, la qual cosa significarien un total de 85.680 l/mes o 1.042.440 l/any.

A més, les actuacions realitzades recentment de substitució de canonades pel Consell Insular de Formentera al centre des Pujols, o en anys anteriors a Sant Francesc, a Ca Marí i La Savina, així com la impermeabilització dels dipòsits de Sant Ferran i Es Pujols, han permès una millora del rendiment hidràulic.

Publicidad