El Consell Insular de Formentera haurà de pagar més de 72.000 euros a una aspirant a policia local

Així ho ha aprovat la Junta de Govern insular, que ha estimat de manera parcial la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per aquesta persona al març de 2022

458
Dependències de la Policia Local de Sant Francesc / foto de archivo
Publicidad
Compartir

El Consell Insular de Formentera haurà d’indemnitzar amb més de 72.000 euros a una
aspirant a policia local gràcies a un informe emès el mes de juny de 2023 pel Consell
Consultiu de les Illes Balears.

Així ho ha aprovat la Junta de Govern insular, que ha estimat de manera parcial la
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per aquesta persona al març de
2022, en la qual reclamava els danys derivats d’haver estat declarada no apta en el procés
de selecció de sis places de funcionari de carrera en la categoria de policia local.

Aquesta reclamació ve provocada per una sentència de setembre de 2019 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de Palma, pel qual s’ordenava que es refés el test
psicopatològic del procés pel qual aquesta aspirant va resultar qualificada com no apta.

Publicidad

El Consell Consultiu considera que l’actuació del Consell Insular a l’hora de declarar no
apta a la reclamant en la prova psicotècnica del procés selectiu “no va respondre als
cànons de racionalitat exigibles que ha de recolzar l’actuació de l’Administració i que
limiten la seva arbitrarietat”.

Publicidad